REKRUTTERING

Rekruttering av medarbeidere er en stor investering. Den riktige medarbeideren vil gjøre investeringen lønnsom. Investeringen vil bli tilsvarende ulønnsom ved valg av feil kandidat.

Alle rekrutteringsoppdrag starter med utarbeidelse av en grundig kravspesifikasjon som i tillegg til kompetanseprofil også avdekker omgangsform og bedriftskultur.

På bakgrunn av dette utarbeider Emerio forslag til stillingsannonse. Parallelt utfører vi også søk i våre egen og andre tilgjengelige kandidatbaser.

Vi organiserer hele prosessen, og sørger for å gi tilbakemelding til alle, - også de som ikke er kvalifiserte.

Kvalifiserte kandidater vil bli invitert til dybdeintervju med påfølgende evaluering og selektering.

De kandidater som fortsatt er kvalifiserte vil gjennomgå personlighetstest, og etter avtale også evnetest med påfølgende intervju der resultatene fra testen blir drøftet grundig.

På bakbrunn av dette foreslår vi kandidater i prioritert rekkefølge, som vi legger fram for oppdragsgiver for drøfting. De kandidater som oppdragsgiver ønsker, blir kalt inn til intervju hos oppdragsgiver.

Når den riktige kandidaten for stillingen er funnet, foretar vi referanseintervjuer med kandidatens tidligere arbeidsgivere, kollegaer, medarbeidere og andre som har informasjon som kan belyse kandidaten. Referat fra referanseintervjuene blir oversendt oppdragsgiver.

Tilslutt gjennomfører oppdragsgiver et ansettelsesintervju der oppdragsgiver og kandidat blir enige om ansettelsesavtale, lønn og arbeidsbetingelser og dato for tiltredelse

TOP