Rekruttering
• Avtalt honorar beregnet med bakgrunn i 1. års brutto inntekt.

Bemanning
• Avtalt fakturering med bakgrunn i den innleides timelønn.
• Alle våre priser er konkurransedyktige i markedet.

  • CATEGORY