Emerio ble etablert i november 2009.

Driften ble etablert på to franchiser i Moss og indre Østfold samt Follo.

I juni 2011 gikk vi ut av franchiseforholdet og etablerte all drift på egen kjøl.

I hele perioden etter etableringen har vi opplevd kontinuerlig vekst og vi har i dag mer vikarer i Telemark, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Østfold, Akershus og Oslo.

Vi har kontor i Moss og er ansatte i administrasjonen.

Verdigrunnlaget vårt baseres på de T’er

–             Troverdighet

–             Tillit

–             Trygghet

Alle både kunder og ansatte vikarer skal vite at det er trygt å forholde seg til oss.

Til grunn for vårt arbeid har vi utarbeidet EmerioKvalitetsSystem. Systemet tilfredsstiller alle relevante normer hva sporbarhet og dokumentasjon angår.

Emerio er også som en av de første i landet sertifisert som Revidert Arbeidsgiver. En sertifisering i regi av NHO Service, som dokumenterer at vi følger alt lov- og regelverk på påhviler en seriøs arbeidsgiver. Dette som en ekstra trygghet både for våre kunder og våre ansatte vikarer.

  • CATEGORY