Ring oss:

454 29 477

Vi svarer på dine spørsmål

Medarbeider

Velkommen som medarbeider i vikarbyrået Emerio Norge AS

Som vikar hos oss, du får en arbeidsgiver som tar sine ansatte på alvor.

Dersom du ønsker å jobbe som vikar, skal vi gjøre vårt beste for å skaffe nok oppdrag for deg.

Hvis du ser vikariater som en vei frem mot målet om fast ansettelse, da står vi sammen med deg, og tilbyr deg den karriererådgivningen som er nødvendig for at du skal kunne nå ditt mål.

Vår fremtid avhenger av vår kvalitet. Det er du som vikar som bestemmer nivået på denne kvaliteten. Dersom den er så bra at du får tilbud om fast jobb, da tenker vi at vi har nådd våre kvalitetsmål.

I den tiden du arbeider hos oss skal du være sikret behandling i overensstemmelse med norske lover og forskrifter, samt de avtaler som måtte være inngått på den arbeidsplassen du skal arbeide.

Dette er årsaken til at vi har valgt å være medlem av NHO Service. Medlemskapet er dokumentasjon på at sosial dumpning ikke kan forekomme hos oss.

Du skal med andre ord få den samme behandling som om du skulle vært fast ansatt på arbeidsstedet.

Du er velkommen til å registere din CV på våre hjemmesider.

For øvrig kan du lese mer om våre arbeidsvilkår i vår vikarhåndbok.