• Vi skal tilby bemannings- og rekrutteringstjenester til bedrifter og offentlige virksomheter i Norge som har umiddelbart eller langsiktig behov for nytt personell.
• Våre leveranser og tjenester skal være kvalitative og ha et konkurransedyktig prisnivå.
• Vårt verdigrunnlag synliggjøres gjennom våre 3 T’er

Troverdighet:

• Våre kunder skal alltid kunne stole på Emerio. Vi skal alltid snakke sant. Våre råd skal alltid ta utgangspunkt i kundens reelle behov.

Tillit:

• Våre kunder, ansatte vikarer og kandidater skal alltid kunne ha tillit til at vi gjør vårt beste for at kundens krav og kandidatens kvalifikasjoner tilfredsstiller hverandre og at vi har en tett oppfølging for å sikre et godt samarbeid.

Trygghet:

• Våre kunder og ansatte vikarer skal føle trygghet for at vi ivaretar våre arbeidsgiverforpliktelser i henhold til norske lover og forskrifter og i forhold til de avtaler som gjelder i arbeidslivet.
• All adferd skal være forankret i dette verdigrunnlaget. Dette vil resultere i at vi fremstår som en naturlig samarbeidspartner.  Det skal til enhver tid være tydelig at vi yter vårt ytterste for å dekke våre kunders behov.

  • CATEGORY