HVORDAN JOBBER VI

Alle bemannings- og rekrutteringsoppdrag starter med omfattende kartlegging.

• Kompetansekrav
• Bedriftskultur
• Arbeidsmiljø
• Lederfilosofi og utøvelse av denne

Kontinuerlig informasjon, oppfølging og nærhet i hele bemannings- og rekrutteringsprosessen

Innstilling til oppdragsgiver

• Rekruttering:   minst 3 kvalifiserte kandidater
• Bemanning:  1 kvalifisert kandidat

Alle prosesser annonseres

• Komplimenteres med søk i egen og andre tilgjengelige kandidatbaser

TOP