COACHING

 

Gestaltterapeutisk tenkning legger stor vekt på at mennesket er ansvarlig for sine handlinger og valg, innenfor de grensene som omgivelsene setter. Vi spør i liten grad hvorfor situasjonen har blitt som den har blitt, men heller hvordan det er her og nå.

Trenger vi en profesjonell coach, - er det tilstrekkelig med en klok venn?

En klok venn er godt å ha. Ofte hjelper det bare å prate om problemene, under forutsetning at man har full tillit til vedkommende. Men noen ganger kan det være verdifullt å se situasjonen fra en faglig, teoretisk bakgrunn. Det kan avdekke mønstre og reaksjoner som kan være fastlåste, og dermed åpne for muligheter og vekst. Coaching handler først og fremst om arbeidsrelaterte problemstillinger, og skiller seg på denne måten fra terapi.

Det er viktig å skille mellom innhold og formen som innholdet presenteres på. Innholdet er interessant, men i gestalt er det fremstillingsmåten coachen først og fremst er opptatt av. Det er ved å undersøke måte og form, at mulighet for endring ligger. Coachens oppgave blir å støtte ledere og ansatte til å oppdage sin egen måte å uttrykke seg på. 

Vi kan tilby individuell coaching og team prosesser.

TOP