COACHING

Gestaltterapeutisk tenkning legger stor vekt på at mennesket er ansvarlig for sine handlinger og valg, innenfor de begrensningene som omgivelsene gir. Vi spør i liten grad hvorfor situasjonen har blitt som den har blitt, men heller hvordan vi skal gå videre.

Trenger vi en profesjonell veileder, eller er det tilstrekkelig med en klok venn?


En klok venn er fint å ha. Ofte hjelper det bare å prate om problemene, dersom du har hundre prosent tillit til vedkommende. Men noen ganger kan det være nødvendig å se situasjonen fra et faglig ståsted. Det kan avdekke mønstre og reaksjoner som kan være fastlåste, og dermed åpne for muligheter og vekst. Coaching handler først og fremst om arbeidsrelaterte problemstillinger, og skiller seg på denne måten fra terapi.

 

Vi kan tilby individuell coaching og team prosesser

TOP