BEMANNING

Emerio gir deg kvalifiserte kandidater for kortere eller lengre perioder.

Alle våre kandidater blir kvalifiserte for det enkelte oppdrag. Vi gjennomfører prosesser som omfatter testing av personlighet og evne, og kombinerer dette med dybdeintervjuer og omfattende gjennomføring av referanseintervjuer.

Vi er opptatt av at våre kandidater skal ha riktig kompetanse, og at de skal ha forutsetninger for å kunne tilpasse seg omgangsform og bedriftskultur hos oppdragsgiver.

Alle bemanningsoppdrag må derfor ha sitt utgangspunkt i en grundig kravspesifikasjon, som vi utarbeider sammen med oppdragsgiver.

Ved utleie av vikarer har Emerio det fulle arbeidsgiveransvaret med utbetaling av lønn, arbeidsgiveravgift, forsikringer m.m.

Vi følger alle lover og regler som påhviler en seriøs arbeidsgiver og vil spesielt nevne viktigheten av å overholde likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Emerio er sertifisert som RA bedrift (Revidert Arbeidsgiver), en sertifisering i regi av NHO Service som dokumenterer at bedriften overholder sine arbeidsgiverplikter.

TOP